JA TEŻ POTRAFIĘ

Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Projekt "JA TEŻ POTRAFIĘ - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych" skierowany jest do osób z Piły i powiatu pilskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojej niepełnosprawności oraz faktu, że nie są zatrudnieni. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie w zakresie ich zaktywizowania do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, a także do wejścia na rynek pracy.

W dotychczasowej działalności Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes (Centrum Caritas)skierowanej w większości do osób chorych, ubogich, niepełnosprawnych, a także do dzieci i młodzieży spełnia swoje cele statutowe i założenia widząc jednocześnie w każdym problemie czy sytuacji konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy.

Kontakt
Tel: (67) 215-57-12
Fax: (67) 215-57-12
Email: lzych@caritas.pl

templatemo.comWażną sferą funkcjonowania człowieka jest samorealizacja w sferze zawodowej. Projekt zakłada, by osoby niepełnosprawne, również te z zaburzeniami psychicznymi nie były wykluczone z tak ważnej dla człowieka sfery, jaką jest praca. Zadanie obejmuje program motywujący, przygotowujący i doskonalący umiejętności zawodowe, niezbędne do podjęcia pracy. Ponadto projekt zakłada zaangażowanie osób niepełnosprawnych w różnorodne formy spędzania czasu wolnego, absorbujące i ukierunkowujące energię psychiczną tak, by wpływać na pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie. Stanowi to alternatywę spędzania czasu wolnego, umożliwiając udział w życiu społeczno –kulturalnym.

Reasumując założenia projektu, celem ogólnym projektu jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych mające na celu ich aktywizację społeczną i zawodową. Pragniemy w praktyczny i holistyczny sposób przyczynić się do zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej. Wsparcie w zakresie przemiany odbywać się winno na wielu płaszczyznach, zaczynając od podstawowych potrzeb, poprzez umiejętności interpersonalne, a na stawaniu się osobą, indywiduum realizującym się i istniejącym w życiu społeczeństwa kończąc.