Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Projekt "Nasza Wspólna Szansa" został złożony w odpowiedzi na konkurs PO KL/6.2/1/10 w ramach działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Został on w większości skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz niezatrudnionych.
Wyjście na przeciw oczekiwaniom i zorganizowanie wsparcia dla tych grup w formie szkoleń dotyczących zakładania własnej działaności gospodarczej, w tym zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz wsparcie merytoryczne i finansowe jest głównym założeniem tego projektu.

Spółdzielnia Socjalna została pomyślana jako podmiot ekonomii społecznej, czyli jako instytucja która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne. Ustawa o spółdzielniach socjalnych stwarza bowiem podstawy prawne do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, którym szczególnie trudno byłoby rozpocząć i prowadzić działaność gospodarcza samodzielnie.

W zamiarze mamy utworzyć w 2011 r. na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego : 5 spółdzielni socjalnych w branży: gastronomicznej, handlowej, opiekuńczej, sprzątającej i innej w zależności od pomysłów beneficjentów 30 osób otrzyma dotację na założenie spółdzielni socjalnych (5x6 osób). Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe