Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Szczegółowe cele działalności domu:

- integracja społeczna;
- uzyskanie przez podopiecznych maksymalnej samodzielności w jak największym obszarze życia;
- rehabilitacja społeczna i zawodowa;
- udzielanie doraźnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji;
- świadczenie usług socjalnych i opiekuńczych;
- dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym, z którego wywodzą się uczestnicy.


Program zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje:
- pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach terapii zajęciowej, której program jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestnika;
- pracę z rodzinami osób z problemami zdrowia psychicznego w celu doprowadzenia do akceptacji osoby chorej psychicznie w jej naturalnym środowisku oraz udzielanie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad członkiem rodziny z zaburzeniami psychicznymi;
W celu realizacji programu prowadzone są następujące formy działań:
- rehabilitacja społeczna:
treningi z zakresu:
higieny osobistej
samodzielności
zaradności życiowej, osobistej i społecznej
stylu życia
radzenia sobie w sferze emocjonalno – osobowościowej (rozpoznawanie uczuć, radzenie sobie ze złością, lękiem oraz przykrymi stanami towarzyszącymi chorobie)
trening pozytywnego myślenia i poprawy samopoczucia
trening asertywności
trening radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
program CWD („radzenie sobie z depresją”)
trening umiejętności społecznych
trening umiejętności praktycznych
trening relaksacyjny
trening umiejętności spędzania wolnego czasu
trening kulinarny
trening ekonomiczny
trening farmakologiczny
trening techniczny


W zależności od zainteresowań uczestników zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są poprzez terapię zajęciową w pracowniach:
- stolarsko – ślusarskiej;
- komputerowo - rękodzielniczej;
- artystycznej;
- krawieckiej;
- gospodarstwa domowego


Dodatkowo uczestnicy biorą udział w zajęciach: - biblioterapii
- rehabilitacji ruchowej – usprawnianie ruchowe, zajęcia sportowe
- hydroterapii (basen)
- elementy ergoterapii – prowadzenie przydomowego ogródka
- warsztatach bębniarskich


Ponadto uczestnicy korzystają z :
- mini – siłowni
- pokoju relaksacyjnego
- kawiarenki internetowej
- kafeterii


Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia również uczestnikom psychiatryczną i psychologiczną opiekę zdrowotną poprzez psychologiczną terapię indywidualną i grupową oraz konsultacje lekarza psychiatry. W ramach naszej działalności prowadzimy również grupę wsparcia dla rodzin oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.


Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad. Posiłki przygotowywane są przez mieszczącą się w tym samym budynku kuchnię Centrum Charytatywno – Opiekuńczego „Caritas”.


Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” dysponuje dobrymi warunkami pracy. Zajęcia odbywają się w następujących pomieszczeniach:
- pracownia artystyczna

- pracownia gospodarstwa domowego
- pracownia stolarsko – ślusarska
- pracownia krawiecka
- pracownia komputerowo - rękodzielnicza
- pokój relaksacyjny
- sala spotkań wspólnotowych
- mini – siłownia i pomieszczenie rehabilitacyjne
- pokój terapeutów
- gabinet pielęgniarski
- sala telewizyjna
- kafeteria
- kuchnia
- magazyn żywnościowy
- obieralnia
- jadalnia
- toalety


W budynku Centrum Charytatywno – Opiekuńczego Caritas na potrzeby ŚDS przystosowano kolejne pomieszczenia:
- dwie pracownie terapii pedagogicznej
- sala terapii psychologicznej
- sala terapii zajęciowej
- dodatkowa toaleta
- winda dla osób niepełnosprawnych

Kontakt

ul. Kossaka 16
64 - 920 Piła
tel. 883 844 990
P.O kierownika- Aleksandra Kropińska
e-mail:sekretariat.pila@caritas.pl
REGON: 040109697-00050
NIP: 764-22-85-887
Bank Pekao S.A.
II oddział Piła nr konta 18124017051111000019038067

Linki