Projekt "Spectrum"
Projekt "SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracyCentrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS p.w. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile

PARTNERZY

Gmina Szydłowo i Spółdzielnia Socjalna "Promyk" w Pile

_________________________________________________________

. JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ (stopień umiarkowany lub znaczny)
. MIESZKASZ W GMINIE SZYDŁOWO
. JESTEŚ BEZROBOTNY (lub nieaktywny zawodowo)
. JESTEŚ W WIEKU 18-65 LAT


To projekt dla CIEBIE!

_________________________________________________________

KIEDY? marzec 2014 - czerwiec 2015
GDZIE? Biuro Projektu w Szydłowie; Zajęcia odbywać się będą w Szydłowie i Leżenicy

W PROJEKCIE:

Doradca zawodowy,
Psycholog,
Warsztaty przedsiębiorczości,
Kursy zawodowe ,
Staże 3 miesięczne,
Pośrednictwo pracy


DODATKOWO Zapewniamy: dojazd i catering na zajęcia grupowe

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: tel. 723 967 380, e-mail: spektrum.szydlowo@gmail.com

ZAPRASZAMY!!


Dokumenty do pobrania

________________________________________________________
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o dojazdach na szkolenia

Lista obecności na stażu

Programa stażu

ZASADY ODBYWANIA STAŻU

Oświadczenie konto stażysty

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Dziennik stażu zawodowego

Zgłoszenie do ZUS Stażysty

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL.07.04.00-30-055/13 Dotyczące przeprowadzenia/organizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu "SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.04.00-30-055/13 Dotyczące przeprowadzenia/organizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu "SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Design by Kamil Thiel