Akademia Zdrowia i Wiedzy


Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas w grudniu 2011 było współorganizatorem projektu Akademia Zdrowia i Wiedzy. Projekt podzielono na dwie zasadnicze części:

AKADEMIA ZDROWIA

MODUŁ ARTETERAPII


Zawierał on pakiet warsztatów stymulujących i aktywizujących w zakresie arteterapii dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego. Warsztaty przeprowadzone zostały w trakcie 3-dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjno - wypoczynkowym i obejmowały:
Warsztaty aktywizujące arteterapeutyczne w zakresie technik manualnych, technik plastycznych, prowadzone przez specjalistów z zakresu sztuki.
Zasadniczymi częściami modułu były:
A) warsztaty malarskie
B) warsztaty hafciarskie
C) warsztaty wyrobów rękodzielniczych.

MODUŁ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
Zawierał organizację warsztatów umiejętności społecznych, podnoszących aktywność społeczną uczestników projektu. Przeprowadzono warsztaty:

SZKOŁA DOBRYCH MANIER - w ramach której doskonalono umiejętności w zakresie kultury osobistej, konwenansów społecznych oraz obowiązujących powszechnie zasad savoir-vivre, które stanowią bardzo istotny element życia społecznego.

WARSZTATY RELAKSU I PRACY Z CIAŁEM - podnoszono aktywności kondycję psychofizyczną poprzez nowatorskie metody pracy z ciałem, uwzględniające elementy choreoterapii, relaksacji, bioenergetyki i treningu oddechowego.

WARSZTATY KYNOTERAPII - wspomagano proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. Zajęcia prowadzono w formie zabawowej i ćwiczeń ruchowych.

WARSZTATY AUDIOWIZUALNE - warsztaty uwzględniały pracę z kamerą, pracę z aparatem fotograficznym, obróbkę artystyczną zdjęć oraz tworzenie kompozycji artystycznych z wykorzystaniem zdjęć i filmu

WARSZTATY TEATROTERAPII - warsztaty terapeutyczne z zakresu teatru uwzględniające elementy dramy, teatru playbacku Foxa, teatru Grotowskiego.

BLOK REHABILITACJI I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - uwzględniał specjalistyczne warsztaty gimnastyki korekcyjnej, zabiegi masażu, podnoszenie aktywności ruchowej oraz kondycji fizycznej uczestników projektu.

MODUŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - prowadzący trener pracy osób niepełnosprawnych doskonalił umiejętności zawodowe i podnosił aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

WARSZTATY NUNOFILCU - warsztaty filcowania na jedwabiu - podczas niech doskonalono umiejętności wyrobu elementów odzieży i biżuterii z filcu oraz jedwabiu.

WARSZTATY INTARSJI I MARKETERII - warsztaty artystyczne wykorzystujące technikę zdobienia obrazu i sprzętu poprzez wykładanie powierzchni fragmentami drewna, metalu lub innymi materiałami użytkowym


AKADEMIA WIEDZY

MODUŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zorganizowano wyjazd edukacyjny do gospodarstwa agroturystycznego w Niemczech, zatrudniającego osoby niepełnosprawne jako wzorcowy model działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne. Uczestnicy wyjazdu mogli na żywo zobaczyć przykłady działań inwestycyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Niemczech, obejrzeć jak funkcjonują i radzą sobie na rynku pracy jednostki obejmujące swoja opieką osoby niepełnosprawne.

BIURO PORAD PRAWNYCH
Podczas realizacji projektu działało Biura Porad Prawnych, w którym osoby niepełnosprawne mogły nieodpłatnie uzyskać porady i odpowiedzi na swoje pytania. Z usług biura korzystały osoby niepełnosprawne z obszaru powiatu pilskiego oraz ich opiekunowie prawni, a także organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. W biurze udzielane były porady z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Wyjaśniano przepisy prawne oraz udzielano konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
Podsumowaniem projektu była konferencja połączona z koncertem i wystawą prac powstałych w ramach projektu. Wydano także kalendarz na rok 2012, który zawiera istotne daty i wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, a zilustrowany został pracami osób niepełnosprawnych, które powstały podczas trwania projektu.

Program zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz ze Stowarzyszeniem Porozumienie Samorządowe, a sam projekt dofinansowany został ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.

Design by Kamil Thiel