Świetlica Terapeutyczna


Świetlica obejmie opieką około 30 dzieci i młodzieży. Zadania przewidziane w ramach projektu to przede wszystkim praca nad wynikami szkolnymi, dożywianie, zajęcia w grupach i indywidualne mające na celu poprawę zdrowia psycho – fizycznego, porady psychologiczno – pedagogiczne oraz zajęcia z podstaw higieny. Przewidziane są zajęcia relaksacyjne i zabawy zespołowe wraz z wszelkiego rodzaju wycieczkami. Wspólne organizowanie świąt ma za zadanie wdrażanie młodego człowieka do tradycji kościoła i państwa. Zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne:

- psychodrama z uwzględnieniem metod pedagogiki;
- warsztaty z profilaktyki uzależnień;
- nauczanie pracy w grupie i wzajemnego wsparcia;
- zajęcia dotyczące wartości religijnych;
- zajęcia plastyczne, manualne;

- zajęcia na basenie;
- muzykoterapia oraz logo terapia.


Kontakt

ul. Kossaka 16
64 - 920 Piła
tel. 883 844 990
e-mail:sekretariat.pila@caritas.pl
REGON: 040109697-00050
NIP: 764-22-85-887
Bank Pekao S.A.
II oddział Piła nr konta 18124017051111000019038067

Linki